Ngân hàng Trung ương và Chính sách Tiền tệ: Cách Ngân hàng Trung ương Thiết Lập Chính sách Tiền tệ (Phần 3)

11/01/2024 10:54 AM +07:00

 

Central Banks and Monetary Policy How Central Bankers Set Policy Part 3 Pipscollector

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHÔNG TRUYỀN THỐNG (UNCONVENTIONAL POLICY)

Pipscollector.com - Chương trình QE được thực hiện theo cách tương tự như các hoạt động thị trường mở. Ngân hàng trung ương công bố thông báo và lịch trình chi tiết về kế hoạch mua sắm của họ. Đối tác của họ nộp danh sách các trái phiếu họ sẵn sàng bán cho ngân hàng trung ương và các nhà giao dịch của ngân hàng trung ương lựa chọn và thực hiện giao dịch với các đề nghị cạnh tranh nhất. 

Trong khi internet đang tràn ngập các hình ảnh về việc ngân hàng trung ương tập trung in tiền, tiền thật sự được tạo ra bởi ngân hàng trung ương thông qua việc trao đổi các trái phiếu này chỉ là tiền điện tử. Các tài khoản của các đối tác thực hiện giao dịch được tín dụng bằng tiền số mới từ ngân hàng trung ương.

TRUYỀN THÔNG LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG 

Trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, một phát triển quan trọng khác trong bộ dụng cụ của ngân hàng trung ương là thông báo dự báo. 

Thông báo dự báo là việc truyền đạt về con đường tương lai của lãi suất. Giả định của thông báo dự báo là đơn giản: doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường liên tục cố gắng dự đoán các động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương. 

Bằng cách truyền đạt kế hoạch của họ một cách rõ ràng, các ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh kỳ vọng đến các điểm mà họ mong muốn và cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho thị trường. Thông báo dự báo liên quan đến khung chính sách, quan điểm của ngân hàng trung ương về các chỉ số quan trọng, và truyền đạt chính sách trong tương lai.

Giao tiếp, sự minh bạch và thiết lập kỳ vọng là một phần phát triển trong chính sách của ngân hàng trung ương. Sự minh bạch về chính sách giúp cho ngân hàng trung ương duy trì sự uy tín và tính dự đoán được của nền kinh tế, những tiêu chuẩn quý báu cần duy trì đối với một tổ chức có quyền lực lớn đối với hệ thống tài chính. 

Ủy ban thị trường mở Mỹ (FOMC) bắt đầu sử dụng thông báo dự báo sau khủng hoảng tài chính, truyền đạt rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức 0 "trong một thời gian." Khi sự phục hồi tiếp tục, ngôn ngữ thông báo dự báo đã phát triển thành một phương pháp dựa vào ngày và sau đó là phương pháp dựa trên kết quả. Cả hai phương pháp này giúp xác định kỳ vọng cho chính sách trong dài hạn và đã được chứng minh là hữu ích đối với các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới.

Ngân hàng trung ương đã sử dụng thông báo dự báo lại trong cuộc khủng hoảng Covid, cung cấp thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất, kỳ vọng giảm mua tài sản và lộ trình chương trình mua tài sản. 

Đối với Federal Reserve, họ đã tiếp tục tuân theo thông tin phù hợp với khuôn khổ mới của họ mặc dù có dữ liệu kinh tế mạnh và lo ngại về lạm phát trên thị trường. Các thành viên của FOMC đã xác nhận rằng việc giảm mua tài sản và tăng lãi suất sẽ không diễn ra cho đến khi thấy có sự tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu của Fed.

CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGTỔNG KẾT 

Chính sách của ngân hàng trung ương đã trải qua nhiều biến đổi lớn trong hai thập kỷ qua. Mặc dù dữ liệu mà ngân hàng trung ương theo dõi để xây dựng chính sách chưa thay đổi nhiều, cách thức thực hiện chính sách đã trải qua nhiều sự phát triển lớn. 

Sự phát triển của các xu hướng thời kỳ sau khủng hoảng tài chính cũng đã tạo ra nhu cầu về các đổi mới mới trong chính sách. Ngân hàng trung ương hiện nay kiểm soát lãi suất và chính sách tiền tệ nhiều hơn thông qua quản lý thanh khoản, thông qua mua sắm tài sản quy mô lớn, thông qua điều chỉnh kỹ thuật trong thị trường tiền tệ và thông qua việc giao tiếp cải thiện.

Hiểu cách những yếu tố này liên kết và tác động lẫn nhau và tác động của chúng đối với thị trường tài chính tổng thể là kiến thức quý báu đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -

 

Chia sẻ
  • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.