Chính Sách Tiền Tệ Thu Hẹp Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?

11/01/2024 11:05 AM +07:00

Contractionary Monetary Policy What Is It and How Does It Work Pipscollector

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THU HẸP LÀ GÌ? 

Pipscollector.com - Chính sách tiền tệ thu hẹp là quá trình mà ngân hàng trung ương triển khai các công cụ khác nhau để giảm lạm phát và mức hoạt động kinh tế tổng thể. Ngân hàng trung ương thực hiện điều này thông qua sự kết hợp của việc tăng lãi suất, tăng yêu cầu về tỷ lệ dự trữ đối với các ngân hàng thương mại và thông qua việc giảm nguồn cung cấp tiền thông qua việc bán trái phiếu chính phủ quy mô lớn, còn được gọi là siết chặt tiền tệ (Quantitative Tightening - QT). 

confused man looking at monetary policy terminology

Dường như nghe hơi mâu thuẫn khi chính phủ muốn giảm mức hoạt động kinh tế, nhưng một nền kinh tế hoạt động ở mức trên khả năng bền vững sẽ gây ra các hiệu ứng không mong muốn như lạm phát - sự tăng tổng quy mô giá cả của hàng hóa và dịch vụ thông thường mà các hộ gia đình mua.

Do đó, các nhà băng trung ương sử dụng một số công cụ tiền tệ với mục tiêu giảm mức hoạt động kinh tế mà không khiến nền kinh tế sụp đổ. Cuộc diễn biến có cân nhắc này thường được gọi là 'hạ cánh nhẹ' khi các quan chức có ý định thay đổi điều kiện tài chính một cách có chủ ý, buộc cá nhân và doanh nghiệp phải suy nghĩ cẩn thận hơn về hành vi mua sắm hiện tại và tương lai.

Chính sách tiền tệ thu hẹp thường xuất phát sau một giai đoạn chính sách tiền tệ hỗ trợ hoặc 'chính sách tiền tệ phục vụ' (xem bài viết Nới lỏng tiền tệ ) khi ngân hàng trung ương làm dịu điều kiện kinh tế bằng cách giảm giá vay bằng cách giảm lãi suất tham chiếu của quốc gia; và bằng cách tăng nguồn cung cấp tiền trong nền kinh tế thông qua việc bán trái phiếu hàng loạt. Khi lãi suất gần bằng không, việc vay tiền gần như miễn phí, điều này kích thích đầu tư và tiêu dùng tổng quát trong nền kinh tế sau một cuộc suy thoái.

CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THU HẸP 

Ngân hàng trung ương sử dụng việc tăng lãi suất tham chiếu, tăng yêu cầu về tỷ lệ dự trữ cho các ngân hàng thương mại và việc bán trái phiếu hàng loạt. Mỗi cái được thảo luận ở dưới đây:

1. Tăng Lãi Suất Tham Chiếu

Lãi suất tham chiếu hay lãi suất cơ sở đề cập đến lãi suất mà ngân hàng trung ương thu phí từ các ngân hàng thương mại cho các khoản vay qua đêm. Nó hoạt động như lãi suất từ đó tạo ra lãi suất khác. Ví dụ, một khoản vay mua nhà hoặc cá nhân sẽ bao gồm lãi suất tham chiếu cộng thêm phần trăm bổ sung mà ngân hàng thương mại áp dụng cho khoản vay để cung cấp thu nhập lãi suất và bất kỳ phí rủi ro cần thiết để bồi thường cho việc ngân hàng có nguy cơ tín dụng đặc biệt của cá nhân đó.

Do đó, việc tăng lãi suất cơ sở dẫn đến việc tăng lãi suất liên quan đến tất cả các khoản vay khác liên quan đến lãi suất cơ sở, dẫn đến chi phí liên quan đến lãi suất cao hơn trên toàn bộ. Chi phí cao hơn làm cho cá nhân và doanh nghiệp có ít thu nhập còn lại, dẫn đến ít tiêu dùng và ít tiền quay vòng trong nền kinh tế. 

road sign showing Fed rate hike ahead

2. Tăng Yêu Cầu về Tỷ Lệ Dự Trữ

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu giữ một phần của tiền gửi của khách hàng với ngân hàng trung ương để đáp ứng trách nhiệm trong trường hợp rút tiền đột ngột. Đây cũng là một cách mà ngân hàng trung ương kiểm soát nguồn cung cấp tiền trong nền kinh tế. Khi ngân hàng trung ương muốn kiềm chế số tiền lưu thông qua hệ thống tài chính, nó có thể tăng tỷ lệ dự trữ để ngăn ngân hàng thương mại không cho vay số tiền đó cho công chúng.

3. Hoạt Động Thị Trường Mở (Bán Trái Phiếu Hàng Loạt)

Ngân hàng trung ương cũng làm chặt chẽ điều kiện tài chính bằng cách bán số lượng lớn chứng khoán chính phủ, thường được gọi là 'trái phiếu chính phủ'. Khi thảo luận phần này, chúng ta sẽ xem xét chứng khoán chính phủ Mỹ để dễ tham khảo nhưng nguyên tắc vẫn giữ nguyên đối với bất kỳ ngân hàng trung ương nào khác. Việc bán trái phiếu đồng nghĩa với việc người mua/người đầu tư phải từ bỏ tiền của họ, mà ngân hàng trung ương loại bỏ khỏi hệ thống trong một khoảng thời gian dài trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THU HẸP 

Chính sách tiền tệ thu hẹp có tác động làm giảm hoạt động kinh tế và lạm phát.

Tác Động của Lãi Suất Cao Hơn

Lãi suất cao hơn trong nền kinh tế làm cho việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn, có nghĩa là các khoản đầu tư vốn lớn thường chậm lại cùng với tiêu dùng tổng quát. Trên cấp độ cá nhân, tiền trả nợ mua nhà tăng, khiến cho các hộ gia đình còn lại với thu nhập ít hơn.

Một tác động thu hẹp khác của lãi suất cao hơn là giá trị cơ hội cao hơn của việc tiêu tiền. Các khoản đầu tư liên quan đến lãi suất và tiền gửi ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất tăng. Tuy nhiên, vẫn cần xem xét lạm phát vì lạm phát cao vẫn làm cho người tiết kiệm có lãi suất thực âm nếu nó cao hơn lãi suất đặc biệt. 

coins stacked in ascending order

Tác Động của Tăng Yêu Cầu về Tỷ Lệ Dự Trữ

Mặc dù yêu cầu về tỷ lệ dự trữ được sử dụng để cung cấp một khoản tiền dự phòng cho các ngân hàng thương mại trong thời gian khủng hoảng, nó cũng có thể được thay đổi để kiểm soát nguồn cung tiền trong nền kinh tế. Khi nền kinh tế đang nóng lên, ngân hàng trung ương có thể tăng yêu cầu về tỷ lệ dự trữ, buộc ngân hàng phải giữ lại một phần lớn vốn hơn trước, trực tiếp làm giảm số tiền mà ngân hàng có thể cho vay. Lãi suất cao hơn kết hợp với ít khoản vay được phát hành, làm giảm hoạt động kinh tế, như ý định.

Tác Động của Hoạt Động Thị Trường Mở (Bán Trái Phiếu Hàng Loạt)

Chứng khoán chính phủ Mỹ có thời hạn và lãi suất khác nhau ('T-bills' có thời hạn từ 4 tuần đến 1 năm, 'notes' có thời hạn từ 2-10 năm và 'bonds' 20 đến 30 năm). Trái phiếu chính phủ được coi là gần như là khoản đầu tư 'không rủi ro' và do đó thường được sử dụng làm chỉ số cho các khoản vay có thời hạn tương ứng, tức là lãi suất trên trái phiếu chính phủ 30 năm có thể được sử dụng làm chỉ số khi phát hành một khoản vay mua nhà 30 năm với lãi suất cao hơn chỉ số để tính đến rủi ro.

Việc bán số lượng lớn trái phiếu làm giảm giá trái phiếu và hiệu quả làm tăng lãi suất của trái phiếu. Một chứng khoán chính phủ có lãi suất cao hơn (trái phiếu) có nghĩa là nó đắt hơn cho chính phủ vay tiền và do đó, chính phủ phải kiềm chế bất kỳ chi tiêu không cần thiết nào.

VÍ DỤ VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THU HẸP 

Chính sách tiền tệ thu hẹp trong lý thuyết thì dễ hiểu hơn trong thực tế bởi vì có rất nhiều biến số bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả của nó. Đó là lý do tại sao các nhà băng trung ương cố gắng linh hoạt, cung cấp cho họ nhiều tùy chọn để điều hướng các kết quả không dự kiến và thường áp dụng một 'phương pháp dựa trên dữ liệu' khi phản ứng với các tình huống khác nhau.

Ví dụ dưới đây bao gồm lãi suất Mỹ (lãi suất quỹ liên bang), GDP thực và lạm phát (CPI) trong vòng 20 năm trong đó chính sách thu hẹp tiền tệ đã được triển khai hai lần. Điều quan trọng cần lưu ý là lạm phát thường bị trễ sau quá trình tăng lãi suất và điều này là do việc tăng lãi suất mất thời gian để lan tỏa qua nền kinh tế để có hiệu quả mong muốn. Do đó, lạm phát từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 6 năm 2006 thực tế tiếp tục tăng lên khi lãi suất tăng, trước khi cuối cùng quay lại giảm đi. Tương tự được quan sát trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018.

Biểu đồ: Ví dụ về Chính Sách Tiền Tệ Thu Hẹp được Xem Xét 

economic data when analyzing contractionary monetary policy

Trong cả hai ví dụ này, chính sách tiền tệ thu hẹp không thể thực hiện đầy đủ do hai cuộc khủng hoảng khác nhau đã làm xáo trộn cảnh quan tài chính. Trong giai đoạn 2008/2009, chúng ta đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC) và vào năm 2020, sự lan truyền của virus corona đã làm rung chuyển thị trường, dẫn đến các biện pháp phong tỏa làm đứt gãy giao dịch thế giới gần như ngay tức thì.

Những ví dụ này làm nổi bật nhiệm vụ khó khăn của việc triển khai và thực hiện chính sách tiền tệ thu hẹp. Phải thừa nhận rằng dịch bệnh là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và GFC bắt nguồn từ lòng tham, hành vi tài chính sai trái và sự thất bại trong quản lý. 

Điều quan trọng nhất là lưu ý từ cả hai trường hợp này là chính sách tiền tệ không tồn tại trong một thế giới riêng biệt và dễ bị ảnh hưởng bởi các xáo trộn nội bộ hoặc ngoại vi đối với hệ thống tài chính. Nó có thể được so sánh với một phi công bay dưới điều kiện kiểm soát trong máy mô phỏng bay so với một chuyến bay thực sự, khi phi công có thể được yêu cầu hạ máy bay trong điều kiện gió chéo 90 độ mạnh.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -

 

Chia sẻ
  • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.