Triển vọng Đô la Australia: Đà tăng của AUD/USD đang suy giảm, sự đột phá tam giác AUD/JPY dự báo gì tiếp theo?

14/09/2023 10:43 PM +07:00

ĐÔ LA AUSTRALIA, AUD/USD, AUD/JPY, TAM GIÁC ĐỐI XỨNG – CẬP NHẬT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

  • Đô la Australia đối mặt với những điểm quyết định quan trọng phía trước?

  • AUD/USD có thể tăng sau khi xuất hiện đà phân kỳ RSI tích cực

  • Đợt đột phá tam giác đối xứng AUD/JPY sắp xảy ra?

Australian Dollar Outlook Aud Usd Momentum Fading Aud Jpy Triangle Breakout Next Pipscollector

Pipscollectot.com - Đô la Australia (AUD) đang lơ lửng ngay trên mức hỗ trợ quan trọng đối với Đô la Mỹ, đó chính là mức tỷ lệ Fibonacci 78.6% tại 0.6382. Trong khi đó, khi giá cố gắng giảm xuống, xu hướng đà giảm đã suy yếu, được thể hiện qua đà phân kỳ RSI tích cực, cho thấy đà giảm đang suy giảm. Điều này có thể là tiên đoán một đà tăng sau đó.

Hiện tại, giá đã gặp kháng cự tại Đường trung bình 20 ngày (MA), ngăn chặn AUD/USD khỏi việc tăng cao hơn nhiều. Hơn nữa, một Sự giao qua của đường trung bình 50 ngày với đường trung bình 200 ngày (Death Cross) vẫn còn hiệu quả. Sự giao qua này có thể tiếp tục làm kháng cự, duy trì sự tập trung tổng thể vào xu hướng giảm.

Nếu không, việc giảm xuống mức hỗ trợ sẽ tiết lộ Mức thấp trong tháng 11 là 0.6272 trên đường đến mức thấp năm 2022 là 0.617. 

image1.png

Đối mặt với Yên Nhật, Đô la Australia tiếp tục đối mặt với một mô hình biểu đồ Tam giác Đối xứng. Mô hình này được tạo ra thông qua đường xu hướng giảm từ tháng 6 và đường hỗ trợ tăng từ tháng 5. AUD/JPY đang dần mất không gian để tổ chức trong mô hình này.

Hướng của đợt đột phá có thể sẽ quan trọng đối với xu hướng giá sắp tới. Một phá vỡ qua mức kháng cự sẽ tiết lộ mức tỷ lệ Fibonacci 23.6% là 94.93. Xác nhận đợt đột phá qua điểm này có thể mở cửa cho một niềm tin kỹ thuật tăng mạnh hơn.

Điều đó đặt trọng tâm vào mức 14.6% ít hơn là 95.97 trước khi đạt mức cao năm 2023 hiện tại là 97.67. Nếu không, việc đột phá xuống sẽ tập trung vào điểm tỷ lệ Fibonacci 38.2% tại 93.23. Xác nhận đợt đột phá xuống cung cấp một niềm tin kỹ thuật giảm mạnh hơn đối với mức trung điểm của sự điều chỉnh tại 91.86.

AUD/JPY

55% of clients are net short.

CHANGE IN

LONGS

SHORTS

OI

DAILY

-4%

1%

-1%

WEEKLY

11%

-2%

4%

 

image2.png

Đọc thêm mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn.

- Pipscollector -

Chia sẻ
  • Copied
banner Market Analysis
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.