Powell tại Hội nghị Jackson Hole: Fed cam kết duy trì 2% lạm phát nhưng cần linh hoạt

26/08/2023 1:13 PM +07:00

Powell at Jackson Hole Fed Committed to 2 Inflation but Agility Required Pipscollector

Pipscollector.com - Tóm tắt Hội nghị Jackson Hole:

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã lặp lại cam kết của FOMC (Ủy ban Chính sách Tiền tệ Liên bang) về việc đạt được mức lạm phát 2% trong bài diễn thuyết tại Jackson Hole, Wyoming hôm 25/8. Ông cho biết rằng "2% sẽ và vẫn là mục tiêu lạm phát của chúng tôi."

Để đạt được mục tiêu lạm phát, Powell nói rằng sẽ cần một giai đoạn tăng trưởng kinh tế thấp hơn mức tiềm năng. Do đó, thay đổi về chính sách tiền tệ cần phải tiếp tục hạn chế trong tương lai dự kiến. Chủ tịch Fed cũng cho biết FOMC "sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu thích hợp."

Tuy nhiên, FOMC đang gặp phải với nhiều điều không chắc chắn tại thời điểm này. Do đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ cần "linh hoạt." Nói cách khác, FOMC đang ở trong chế độ phụ thuộc vào dữ liệu trong tương lai dự kiến.

Chúng tôi tin rằng vẫn còn một mức tối đa đối với FOMC để tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào ngày 20 tháng 9. Chúng tôi dự đoán Hội đồng sẽ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại tại các cuộc họp sau, nhưng chúng tôi vẫn thấy rủi ro của việc siết chặt thêm nếu tăng trưởng kinh tế không giảm xuống dưới mức tiềm năng và/hoặc lạm phát vẫn duy trì ở mức không chấp nhận được.

Đọc thêm mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin với nhất giúp ích cho giao dịch của bạn.

- Pipscollector -

Chia sẻ
  • Copied
banner Market Analysis
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.