Sử dụng Margin trong Giao dịch Forex

19/05/2024 4:26 PM +07:00

Pipscollector - Sử dụng margin trong giao dịch forex là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch và thường bị hiểu sai. Đơn giản, margin là số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch cần để mở một giao dịch đòn bẩy và có thể là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích.

Mật thiết liên quan đến margin là khái niệm margin call - mà các nhà giao dịch phải cố gắng tránh. Không biết margin là gì có thể trở nên rất đắt đỏ, vì vậy điều quan trọng là những nhà giao dịch ngoại hối phải hiểu rõ về margin trước khi thực hiện giao dịch.

Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về việc sử dụng margin trong giao dịch forex, cách tính toán nó và cách quản lý rủi ro hiệu quả.

Su Dung Margin Trong Giao Dich Forex Pipscollector

GIAO DỊCH FOREX MARGIN LÀ GÌ?

Margin trong forex là một khoản tiền đặt cọc đảm bảo mà một nhà giao dịch đưa ra để khởi đầu một giao dịch. Đơn giản, đây là số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch cần trong tài khoản giao dịch để mở vị trí mới. Thông thường, margin được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm so với giá trị thực (kích thước giao dịch) của giao dịch ngoại hối. Phần chênh lệch giữa số tiền đặt cọc và giá trị đầy đủ của giao dịch được "vay mượn" từ sàn môi giới.

Ví dụ về margin trong giao dịch FX:

Kích thước giao dịch: 10.000 đô la Mỹ

Yêu cầu margin: 3.33%

forex margin visual representation

Mối liên kết giữa margin và đòn bẩy

Trước khi tiếp tục, điều quan trọng là hiểu khái niệm đòn bẩy. Đòn bẩy và margin liên quan mật thiết vì càng cần nhiều margin, nhà giao dịch sẽ có cơ hội sử dụng đòn bẩy càng ít. Điều này bởi vì nhà giao dịch sẽ phải đóng góp nhiều tiền của riêng mình vào giao dịch và do đó, sẽ có ít hơn tiền mượn từ sàn môi giới.

Đòn bẩy có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn VÀ thua lỗ lớn, đó là lý do tại sao việc sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm là quan trọng. Lưu ý rằng đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào sàn môi giới và sẽ khác nhau giữa các khu vực pháp lý - tuân thủ yêu cầu quy định. Yêu cầu margin điển hình và đòn bẩy tương ứng được thể hiện dưới đây:

YÊU CẦU MARGIN

ĐÒN BẨY TỐI ĐA

50%

2:1

3.33%

30:1

2.00%

50:1

0.5%

200:1

 

HIỂU YÊU CẦU MARGIN TRONG GIAO DỊCH FOREX

Yêu cầu margin forex được đưa ra bởi các sàn môi giới và dựa trên mức rủi ro mà họ sẵn lòng chấp nhận (rủi ro mặc định), đồng thời tuân thủ các hạn chế quy định.

Dưới đây là một ví dụ về yêu cầu margin forex cho cặp tiền GBP/USD dưới tiêu đề "Hệ số Đặt cọc":

GBP/USD forex margin requirements

Yêu cầu margin forex GBP/USD Thường thì, margin được coi là một khoản phí mà nhà giao dịch phải trả. Tuy nhiên, nó không phải là chi phí giao dịch, mà chỉ là một phần của vốn tài khoản được dành riêng và cấp phát như một khoản tiền đặt cọc.

Lưu ý

Khi giao dịch bằng margin, điều quan trọng là nhớ rằng số tiền margin cần thiết để giữ mở một vị trí cuối cùng sẽ được xác định bởi kích thước giao dịch. Khi kích thước giao dịch tăng lên, nhà giao dịch sẽ di chuyển lên lớp tiếp theo, nơi yêu cầu margin (tính bằng tiền) cũng sẽ tăng lên.

Yêu cầu margin có thể tăng tạm thời trong giai đoạn biến động mạnh hoặc trước khi có dữ liệu kinh tế được công bố có thể gây ra biến động bất thường.

Hai lớp đầu tiên duy trì cùng yêu cầu margin 3.33%, sau đó tăng lên 4% và 15% ở hai lớp tiếp theo.

Tránh Margin Call

Sau khi hiểu yêu cầu margin, nhà giao dịch cần đảm bảo tài khoản giao dịch được đủ tiền để tránh margin call. Một cách dễ dàng để nhà giao dịch theo dõi tình trạng tài khoản giao dịch của mình là thông qua mức margin forex:

Mức margin forex = (vốn / margin đã sử dụng) x 100

Giả sử một nhà giao dịch đã nạp 10.000 đô la vào tài khoản và hiện đang sử dụng 8.000 đô la làm margin. Mức margin forex sẽ bằng 125 và cao hơn mức 100. Nếu mức margin forex giảm xuống dưới mức 100, sàn môi giới thường cấm mở giao dịch mới và có thể đưa bạn vào margin call.

Quan trọng là nhà giao dịch hiểu quy định đóng cửa margin do sàn môi giới quy định để tránh bị thanh lý các vị trí hiện tại. Khi tài khoản bị đặt vào margin call, tài khoản sẽ cần được nạp ngay lập tức để tránh thanh lý các vị trí mở hiện tại. Sàn môi giới làm điều này để đưa vốn tài khoản trở lại mức chấp nhận được.

CÁC KHÁI NIỆM VỀ MARGIN FOREX

Vốn: Số dư của tài khoản giao dịch sau khi cộng thêm lợi nhuận hiện tại và trừ đi số lỗ hiện tại từ số dư tiền mặt.

Yêu cầu margin: Số tiền (khoản tiền đặt cọc) yêu cầu để thực hiện một giao dịch đòn bẩy.

Margin đã sử dụng: Một phần của vốn tài khoản được dành riêng để duy trì các giao dịch hiện tại trên tài khoản.

Free Margin: Vốn trong tài khoản sau khi trừ đi margin sử dụng.

Margin call: Điều này xảy ra khi vốn tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức chấp nhận được do sàn môi giới quy định, dẫn đến việc thanh lý ngay lập tức các vị trí mở để đưa vốn tài khoản trở lại mức chấp nhận được.

Mức margin forex: Đây là chỉ số đo lường mức độ tài khoản giao dịch được góp vốn bằng cách chia vốn cho margin đã sử dụng và nhân kết quả với 100.

Đòn bẩy: Đòn bẩy trong forex là một công cụ tài chính hữu ích cho phép nhà giao dịch tăng khối lượng giao dịch vượt quá số tiền đầu tư ban đầu bằng cách đóng góp một số tiền nhỏ vào giao dịch và mượn số tiền còn lại từ sàn môi giới. Nhà giao dịch nên biết rằng đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn VÀ thua lỗ lớn.

GIAO DỊCH FOREX CÓ FREE MARGIN LÀ GÌ?

Free margin đề cập đến vốn trong tài khoản của nhà giao dịch không liên quan đến margin của các vị trí mở hiện tại. Cách suy nghĩ khác về điều này là số tiền tiền mặt trong tài khoản mà nhà giao dịch có thể sử dụng để đầu tư vào các vị trí mới.

Điều này có thể giải thích bằng một ví dụ:

Vốn: 10.000 đô la Mỹ

Margin dành cho vị trí hiện tại: 8.000 đô la Mỹ

Free margin = vốn – margin của các vị trí đang mở

Free margin = 10.000 đô la Mỹ - 8.000 đô la Mỹ

Free margin = 2.000 đô la Mỹ

QUẢN LÝ RỦI RO KHI GIAO DỊCH MARGIN

Khi giao dịch trên tài khoản đòn bẩy, việc tính toán số tiền margin cần thiết cho mỗi vị trí là rất quan trọng nếu điều này không được cung cấp trên phiếu giao dịch tự động. Hãy ý thức về mối quan hệ giữa margin và đòn bẩy và cách tăng yêu cầu margin sẽ làm giảm số tiền đòn bẩy có sẵn cho nhà giao dịch.

Theo dõi các thông báo kinh tế quan trọng bằng cách sử dụng lịch kinh tế nếu bạn muốn tránh giao dịch trong những giai đoạn biến động mạnh như vậy.

Được coi là khôn ngoan khi có một lượng lớn vốn tài khoản của bạn dưới dạng free margin. Điều này giúp nhà giao dịch tránh margin call và đảm bảo rằng tài khoản có đủ tiền để thực hiện giao dịch có xác suất thành công cao ngay khi xuất hiện.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Chia sẻ
  • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.