Hiểu về ROLLOVER trong Forex

02/08/2023 11:02 PM +07:00

Rollover Trong Forex La Gi Pipscollector

ROLLOVER trong Forex là gì?

Pipscollector.com - ROLLOVER (hay còn gọi là lãi suất qua đêm) là khoản lãi hoặc chi phí thu được hoặc phải trả sau mỗi vị trí giao dịch ngoại tệ qua đêm. Mỗi loại tiền tệ có một lãi suất ngân hàng qua đêm riêng, và do giao dịch ngoại hối diễn ra theo cặp tiền tệ, mỗi giao dịch không chỉ liên quan đến hai loại tiền tệ khác nhau mà còn có hai lãi suất khác nhau.

ROLLOVER đề cập đến tiền lãi được tính hoặc áp dụng cho tài khoản của nhà giao dịch đối với các vị thế được giữ “qua đêm”, nghĩa là sau 5 giờ chiều theo giờ ET.

Bây giờ chúng ta đã biết rollover nghĩa là gì, hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của nó trong forex.

ROLLOVER trong Forex hoạt động như thế nào?

Khi giao dịch ngoại hối đang mở, vị trí đó sẽ nhận hoặc trả khoản lãi tương ứng với sự khác biệt giữa lãi suất của hai loại tiền tệ trong cặp tiền đó. Những khoản lãi này được gọi là lãi suất rollover ngoại hối hoặc tỷ lệ trả lãi ngoại tệ. Nếu lãi suất của tiền tệ dài hạn cao hơn lãi suất của tiền tệ ngắn hạn, vị trí sẽ được cộng vào tài khoản của người giao dịch. Ngược lại, nếu lãi suất của tiền tệ dài hạn thấp hơn lãi suất của tiền tệ ngắn hạn, vị trí sẽ phải trả khoản lãi này.

Ví dụ, nếu bạn mở một giao dịch dài hạn trên cặp tiền EUR/USD và lãi suất qua đêm của tiền EUR thấp hơn lãi suất qua đêm của tiền USD, bạn sẽ phải trả khoản lãi này.

Với những nhà giao dịch dự định giữ các vị trí qua đêm, việc theo dõi lãi suất rollover là rất quan trọng. Trong điều kiện thị trường bình thường, lãi suất rollover thường ổn định. Tuy nhiên, nếu thị trường ngân hàng gặp căng thẳng do rủi ro tín dụng tăng cao, lãi suất rollover có thể biến động mạnh từ ngày này qua ngày khác.

Có một số chiến lược tập trung vào sự khác biệt lãi suất, ví dụ như chiến lược mang vị thế (carry trades), cố gắng tận dụng lãi suất rollover tích cực bằng cách mua đồng tiền có lãi suất cao và bán đồng tiền có lãi suất thấp.

Cách tính lãi suất ROLLOVER

Để tính toán lãi suất Rollover trong Fx, người giao dịch cần ba thông tin:

 1. Kích thước vị trí giao dịch

 2. Cặp tiền tệ

 3. Lãi suất của từng loại tiền tệ

Cách tính này sẽ cung cấp một ước tính tổng quan về lãi suất rollover. Tuy nhiên, lãi suất rollover thực tế sẽ chênh lệch một chút do lãi suất của ngân hàng trung ương là lãi suất mục tiêu và lãi suất rollover là thị trường có thể giao dịch dựa trên điều kiện thị trường và gây ra chênh lệch giá.

Hãy xem một ví dụ về cách ước tính chi phí rollover hàng ngày (AUD/USD 0.72):

 1. Kích thước vị trí lô 10k

 2. Cặp tiền tệ EUR/USD, lệnh mua dài (Long)

 3. Lãi suất qua đêm AUD là 1.5%, lãi suất qua đêm USD là 2.5%

 • Kiếm được 10,000 AUD x 1.5% = 150 AUD hàng năm. 150 AUD / 365 = 0.4109 AUD tại thời điểm rollover

 • Trả 7,200 USD x 2.5% = 180 USD hàng năm. 180 USD / 365 = 0.4932 USD

 • Chuyển đổi lãi suất 0.41095 AUD kiếm được sang đô la. 0.41095 * 0.72 = 0.2960 USD

 • Trừ số tiền kiếm được từ số tiền phải trả = 0.2960 - 0.4932 = -0.1972 USD (chi phí rollover)

Ước tính lãi suất rollover đơn giản chỉ là lãi suất tiền tệ dài hạn trừ đi lãi suất tiền tệ ngắn hạn.

Trong ví dụ trên, người giao dịch sẽ phải trả khoản nợ để giữ vị trí đó mở qua đêm. Có những chiến lược ngoại hối dựa trên kiếm lợi suất hàng ngày và chúng được gọi là chiến lược giao dịch theo chiến lược mang vị thế. Dưới đây là một ví dụ về một người giao dịch kiếm lợi suất tích cực.

Ví dụ về EUR.AUD

Người giao dịch muốn mua AUD vì họ tin rằng nó sẽ tăng giá trị. Thay vì giao dịch nó với USD, họ quyết định giao dịch nó với EUR. Dưới đây là một ví dụ về vị trí ngắn hạn 10k (EUR/AUD 1.6)

 1. Kích thước vị trí lô 10k

 2. Cặp tiền tệ EUR/AUD, lệnh bán ngắn (Short)

 3. Lãi suất qua đêm AUD là 1.5%, lãi suất qua đêm USD là 0%

 • Kiếm được 10,000 AUD x 1.6 = 16,000 AUD x 1.5% = 240 AUD hàng năm. 240 AUD / 365 = 0.65 AUD tại thời điểm rollover

 • Trả 10,000 x 0% = 0 EUR hàng năm

 • Chuyển đổi lãi suất 0.65 AUD kiếm được sang euro. 0.65 / 1.6 = 0.41 EUR

 • Trừ số tiền kiếm được từ số tiền phải trả = 0.41 - 0 = 0.41 EUR (lợi suất rollover)

Understanding Forex Rollover

Khi nào ROLLOVER ĐƯỢC GHI NHẬN?

Rollover được ghi nhận vào lúc 5pm ET. Một vị trí mở lúc 4:59pm sẽ chịu lãi suất rollover vào lúc 5:00pm. Một vị trí mở lúc 5:01pm sẽ chỉ chịu lãi suất rollover vào ngày tiếp theo lúc 5:00pm.

Nếu bạn ở Mỹ, lãi suất rollover diễn ra vào lúc 5:00pm.

Nếu bạn ở Anh, lãi suất rollover diễn ra vào lúc 22:00 (GMT).

Nếu bạn ở Úc, lãi suất rollover diễn ra vào lúc 9:00am.

Ngân hàng tính rollover như thế nào vào cuối tuần?

Hầu hết các ngân hàng trên toàn thế giới đều đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật, do đó không có lãi suất rollover vào những ngày này, nhưng ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất vào những ngày này. Để tính toán, thị trường ngoại hối ghi nhận ba ngày lãi suất rollover vào ngày thứ Tư. Sử dụng ví dụ AUD/USD ở trên, một người giao dịch giữ vị trí đó vào thứ Tư lúc 5pm ET sẽ chịu một chi phí là -.1972 x 3 = 0.59.

Ngân hàngtính rollover như thế nào vào ngày lễ?

Không có lãi suất rollover vào ngày lễ, nhưng một ngày lãi suất rollover bổ sung thường xảy ra hai ngày làm việc trước ngày lễ. Thông thường, lãi suất rollover ngày lễ xảy ra nếu một trong hai đồng tiền trong cặp tiền có ngày lễ quan trọng. Ví dụ, vào Ngày Độc lập tại Mỹ (ngày 4 tháng 7) khi ngân hàng Mỹ đóng cửa, một ngày lãi suất rollover bổ sung được thêm vào lúc 5:00pm vào ngày 1 tháng 7 cho tất cả các cặp tiền đô la Mỹ. Nếu ngày ghi nhận rollover là vào cuối tuần, nó sẽ được di chuyển đến thứ Tư đó có thể có nghĩa là 4 hoặc 5 ngày lãi suất.

How to Trade Forex as a Beginner | Finance Magnates

3 MẸO SỬ DỤNG ROLLOVER HIỆU QUẢ TRONG FOREX

Một số mẹo cơ bản có thể giúp người giao dịch tận dụng lãi suất rollover ngoại hối. Dưới đây là ba mẹo có thể giúp bạn tích hợp lãi suất rollover vào chiến lược của mình:

 1. Đóng vị trí trước 5pm ET nếu bạn biết lãi suất rollover có khả năng rất tiêu cực... điều này sẽ có hiệu quả hơn khi giao dịch các cặp tiền chéo hoặc tiền tệ thị trường mới nổi

 2. Để vị trí mở nếu bạn biết lãi suất rollover có khả năng tích cực và muốn tiếp tục giao dịch.

 3. Luôn theo dõi lịch Ngân hàng Trung ương để theo dõi khi lãi suất rollover có thể biến động mạnh.

Chúng tôi cũng khuyến nghị tham khảo các nội dung giáo dục hàng ngày của chúng tôi, bao gồm nhiều mẹo để giúp bạn tăng sự tự tin và kỹ năng trong việc trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.

 - Pipscollector - 

 

Chia sẻ
 • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.