Hiểu về Lạm phát và Tác động Toàn cầu của Nó (Phần 2)

19/01/2024 2:04 PM +07:00

Understanding Inflation and Its Global Impact Part 1 Pipscollector

HẬU QUẢ CỦA LẠM PHÁT 

Làm mất giá trị của Tiền

Hậu quả rõ ràng nhất của lạm phát từ góc độ người tiêu dùng là chi phí cao hơn của hàng hóa và dịch vụ. Điều này tạo ra thành một sự giảm giá trị của tiền mặt khi cá nhân hiện chỉ có thể mua ít hàng hóa và dịch vụ hơn với cùng số tiền so với trước khi lạm phát tăng.

Tăng khoảng cách về Tài sản

Áp lực lạm phát tạo ra sự phân phối không công bằng giữa tài sản của các cá nhân. Ví dụ, những người có khoản nợ trong giai đoạn lạm phát cao sẽ được hưởng lợi khi giá trị thực của khoản nợ của họ giảm dần theo thời gian trong khi người khác không được hưởng lợi.

Biến đổi Lạm phát

Dữ liệu lạm phát biến đổi hoặc không đều làm phức tạp các hoạt động kinh doanh khi doanh nghiệp không biết nơi đặt giá, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng thích nghi với tỷ lệ lạm phát cao. Các giao dịch kinh doanh dài hạn cũng sẽ phải chịu các chi phí cao hơn khi lạm phát biến đổi dẫn đến rủi ro cao hơn về các chi phí phòng ngừa, điều này có thể làm giảm sự tự tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Sử dụng Mục tiêu Lạm phát của Ngân hàng Trung ương

Mục tiêu lạm phát khá đơn giản trong lý thuyết vì liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương đặt một mục tiêu cụ thể về lạm phát theo tỷ lệ phần trăm. Chiến lược này được thực hiện bằng cách “điều chỉnh chính sách tiền tệ”. Mục tiêu của việc đặt mục tiêu lạm phát cho phép Ngân hàng Trung ương cùng với công chúng có thêm sự rõ ràng về kỳ vọng trong tương lai. Lý do đằng sau việc đặt mục tiêu lạm phát là kiểm soát về sự ổn định giá, và sự ổn định giá có thể được đạt được thông qua việc quản lý lạm phát.

Thông thường, mục tiêu lạm phát từ 1% - 2% phổ biến vì nó cho phép chính phủ và Ngân hàng Trung ương có một số linh hoạt tại cơ sở thấp này. Theo nguyên tắc, mọi sự sai lệch lớn hơn 1% so với con số mục tiêu được coi là nguyên nhân lo ngại và thường dẫn đến can thiệp chính sách.

Cách chính phủ kiểm soát Lạm phát như thế nào?

Có nhiều cách mà chính phủ thực hiện để kiểm soát lạm phát có thể có tác động tiêu cực và tích cực đối với nền kinh tế, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hiện tại. Cách phổ biến nhất là thông qua chính sách tiền tệ thu hẹp, được sử dụng bởi Ngân hàng Trung ương để kiểm soát lạm phát bằng cách hạn chế thanh khoản. Điều này được thực hiện thông qua 3 con đường chính:

  • Giảm cung tiền

Giảm cung tiền đơn giản là làm cho người tiêu dùng có ít tiền chi tiêu tổng cộng và nên giúp hạn chế lạm phát. Một cách để thực hiện điều này là tăng lãi suất trên các khoản thanh toán trái phiếu chính phủ có thể thu hút nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu.

  • Ràng buộc dự trữ

Hạn chế số tiền mà ngân hàng được phép giữ có thể ảnh hưởng đến số tiền được cho vay cho người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là nếu các ngân hàng yêu cầu giữ số tiền cao hơn như ngưỡng pháp lý, thì tự nhiên các ngân hàng sẽ có ít tiền để cho vay. Điều này nên giảm chi tiêu của người tiêu dùng và do đó, kiềm chế lạm phát.

  • Tăng lãi suất

Lãi suất cao hơn dẫn đến ít người sẵn sàng vay và do đó dẫn đến giảm chi tiêu. Cũng có một chi phí cơ hội lớn hơn để đầu tư vốn vào doanh nghiệp khi lãi suất cao hơn dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao hơn có thể được đạt thông qua thị trường vốn.

LẠM PHÁT TOÀN CẦU VÀ MỐI QUAN HỆ CHÍNH 

Các nước Kinh tế phát triển và các nước Kinh tế đang phát triển

Advanced vs Developing economies

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Biểu đồ trên cho thấy một mẫu phổ biến và logic, trong đó tỷ lệ lạm phát lịch sử ở các nước phát triển thường thấp hơn so với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Có hai lý do chính đằng sau điều này:

  1. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển thường có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn, dẫn đến tổng cầu dư thừa. 

  2. Tiền tệ biến đổi thất thường tồn tại trong nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, làm cho việc quản lý chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương khó khăn hơn so với những nền kinh tế phát triển.

ĐỒ THỊ PHILLIPS 

Mối quan hệ lịch sử giữa thất nghiệp và lạm phát chủ yếu là ngược lại với nhau, điều này có nghĩa là mức thất nghiệp cao thường đi kèm với lạm phát thấp và ngược lại. Lý do tại sao mối quan hệ đảo ngược tồn tại được giải thích tốt nhất bằng lý thuyết kinh tế cơ bản. Ví dụ, sự gia tăng về tổng cầu - kết quả của lạm phát do yêu cầu - dẫn đến việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ và giảm thất nghiệp. Sự giảm thất nghiệp này đồng nghĩa với việc có nhiều thu nhập có sẵn trong nền kinh tế để tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. Cả hai yếu tố này có tác động lặp lại lẫn nhau và được biểu thị tốt nhất bằng đồ thị Phillips cơ bản (xem đồ thị dưới đây).

Đồ thị Phillips

The Phillips Curve

KẾT LUẬN VỀ LẠM PHÁT 

Bài viết này đã thể hiện tác động lan rộng của lạm phát từ những tác động tập trung đến những tác động toàn cầu rộng rãi. Lạm phát là một công cụ kinh tế quan trọng từ góc độ chung về kinh tế, nhưng cũng có thể mạnh mẽ nếu được hiểu và thực hiện trong chiến lược giao dịch vì dữ liệu lạm phát có thể gây ra các thay đổi giá trong nhiều thị trường tài chính.

ĐỌC THÊM

Theo dõi Pipscollector tại mục Nội dung giáo dục để tìm hiểu thêm về lạm phát

- Pipscollector -

 

Chia sẻ
  • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.