Hiểu về Lạm phát và Tác động Toàn cầu của Nó (Phần 1)

31/01/2024 12:15 PM +07:00

Understanding Inflation and Its Global Impact Part 1 Pipscollector

LẠM PHÁT LÀ GÌ? 

Pipscollector.com - Lạm phát là sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế trong một khoảng thời gian, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Ví dụ, nếu lạm phát là 2%, điều này ngụ ý rằng giá cả (trung bình) đã tăng cao hơn 2% so với giai đoạn trước. Ví dụ, nếu một chai nước giá 1 đôla năm trước, thì năm nay giá nó khoảng 1,02 đôla. Lạm phát có thể gây ra chi phí đáng kể cho nền kinh tế khi sức mua của cá nhân giảm.

GIẢM PHÁT

Giảm phát là tình trạng ngược lại của lạm phát, trong đó giá cả giảm. Điều này ngụ ý về nhu cầu thấp về hàng hóa và dịch vụ và thường dẫn đến lãi suất thấp. Giảm phát không phổ biến trong các nước phát triển.

SỰ KẾT HỢP GIỮA TRÌNH TRẠNG TRÌ TRỆ VÀ SIÊU LẠM PHÁT 

Sự kết hợp giữa trình trạng trì trệ (tăng trưởng thấp) và lạm phát vượt mức xảy ra khi một nền kinh tế trì trệ (tăng trưởng thấp) nhưng lạm phát vẫn tiếp diễn. Điều này có thể xảy ra khi các yếu tố bên ngoại ảnh hưởng đến nền kinh tế, chẳng hạn như giá dầu.

Siêu lạm phát là tình trạng lạm phát vô cùng cao trong một nền kinh tế. Siêu lạm phát có thể do việc tăng cung tiền tệ, dẫn đến việc tiêu dùng của người tiêu dùng tăng cao và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh.

Cả Giảm phát và Siêu lạm phát đều có thể gây hại cho nền kinh tế và dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tăng trưởng giảm sút. Điều này làm cho vai trò của ngân hàng trung ương trở nên quan trọng để kiểm soát lạm phát, vì thiếu ổn định có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.

ĐO LƯỜNG LẠM PHÁT 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Đây là một trong những cách phổ biến để đo lường lạm phát, tính toán lạm phát dựa trên một giỏ hàng hàng hóa và dịch vụ thường được gọi là 'chỉ số chi phí sống'. Các chỉ số chi phí sống phổ biến bao gồm Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) và Chỉ số Giá Bán Lẻ (RPI). Những biện pháp này liên quan đến lạm phát mà người tiêu dùng trải nghiệm hàng ngày. Mỗi ngân hàng trung ương đối mặt với các rào cản riêng trong việc chọn các mặt hàng thích hợp để bao gồm trong tính toán lạm phát của họ.

CPI trung bình và CPI tổng hợp

Hai cụm từ phổ biến khi xử lý lạm phát là 'core' và 'headline' CPI. Yếu tố phân biệt giữa hai thuật ngữ này khá đơn giản. Core CPI liên quan đến việc bỏ qua giá thực phẩm và năng lượng từ Chỉ số Giá Tiêu Dùng, trong khi Headline CPI bao gồm cả giá thực phẩm và năng lượng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) tập trung vào lạm phát ở giai đoạn đầu của sản xuất, điều này có thể cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà sản xuất và ngành công nghiệp. Biểu đồ dưới đây thể hiện sự so sánh lịch sử giữa các biện pháp lạm phát khác nhau (CPI, PPI và Chỉ số Định giá GDP). Rõ ràng rằng PPI là biện pháp biến động nhất, điều này có thể được giải thích một phần bởi những người sản xuất không thể chuyển chi phí liên quan cho người tiêu dùng trong các giai đoạn khó khăn như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chỉ số định giá GDP

Một cách khác để đo lường lạm phát là thông qua chỉ số định giá GDP, nó chỉ tính toán các hàng hóa nội địa trong khi CPI và / hoặc RPI bao gồm cả hàng hóa nước ngoài. Một khác biệt chính thứ hai là phương pháp chỉ số định giá GDP bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ trong khi CPI và / hoặc RPI chỉ đo lường giá của hàng hóa và dịch vụ mua bởi người tiêu dùng. Bởi vì chỉ số định giá GDP không bị hạn chế bởi giỏ hàng hàng hóa cố định, nó có lợi thế hơn so với các chỉ số khác.

Chỉ số điều chỉnh GDP = (GDP Danh nghĩa / GDP Thực tế) x 100

Mỗi biện pháp đều có các tính chất riêng mà có thể phù hợp với các cá nhân khác nhau. Do đó, không có cách nào là 'tốt nhất' để tính toán lạm phát mà thay vào đó, mỗi biện pháp đều có các khía cạnh độc đáo phù hợp với các yêu cầu và ứng dụng khác nhau.

PPI, CPI VÀ CHỈ SỐ ĐIỀU CHỈNH GDP

NGUỒN GỐC CỦA LẠM PHÁT 

Lạm phát có thể bắt đầu thông qua nhiều cách khác nhau đơn lẻ hoặc kết hợp. Dưới đây là một số nguồn chính của lạm phát có thể gây khó khăn cho bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu:

Tỷ giá hối đoái

Một đồng tiền địa phương yếu đi ngụ ý rằng cần nhiều đồng tiền địa phương hơn để mua hàng nhập khẩu. Chi phí tăng này được truyền cho người tiêu dùng cuối cùng và có thể đóng góp vào lạm phát.

Giá hàng hóa thiết yếu

Hầu hết các nhà sản xuất cần nguyên liệu để sản xuất một loại hàng hóa cụ thể. Chúng thường xuất hiện dưới dạng hàng hóa như quặng sắt hoặc dầu. Nếu giá những nguyên liệu này tăng, thì chi phí này có thể truyền cho người tiêu dùng và các chi phí cao hơn là một hình thức của lạm phát.

Lãi suất

Lãi suất thấp về lý thuyết dẫn đến việc người tiêu dùng tiêu nhiều hơn, cuối cùng dẫn đến nhu cầu và giá cả hàng hóa tăng lên; tất cả các yếu tố giữ nguyên.

Nợ công

Sự gia tăng về nợ công có thể ngụ ý rằng có nguy cơ chính phủ không thể trả nợ, dẫn đến lợi suất cao hơn trên chứng khoán trái phiếu để bù đắp rủi ro cao hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng. Hiệu ứng này đối với công chúng là thêm thuế sẽ được dành cho việc thanh toán lãi suất cao hơn trên các nghĩa vụ nợ công, làm giảm tiêu chuẩn sống. Các doanh nghiệp sau đó tăng giá hàng hóa và dịch vụ để bù đắp cho việc giảm các khoản chi tiêu của chính phủ, và điều này có thể dẫn đến lạm phát.

Các nguồn gốc được liệt kê ở trên thông thường rơi vào hai loại lạm phát chung là:

  1. Lạm phát do yêu cầu - Loại lạm phát này xảy ra do sự gia tăng về tổng cầu bao gồm hộ gia đình, chính phủ, người mua nước ngoài và doanh nghiệp.

  2. Lạm phát do áp lực chi phí - Cung cấp là nguyên nhân tạo áp lực gia tăng về lạm phát cho lạm phát áp lực chi phí. Khi cung cấp giảm do chi phí sản xuất tăng cao, kết quả là giá cuối cùng tăng lên cho người tiêu dùng.

Theo dõi Pipscollector tại mục Nội dung giáo dục để tìm hiểu thêm về lạm phát

- Pipscollector -

 

Chia sẻ
  • Copied
banner Educations Content
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.