Phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường Forex: Các cặp chính, chứng khoán và hàng hóa

14/08/2023 6:41 PM +07:00

Pipscollector.com - Phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường Forex: Các cặp chính, chứng khoán và hàng hóa

Forex Technical Analysis and Forecast Majors Equities and Commodities Pipscollector

EUR/USD, "Euro so với Đô la Mỹ" 

EUR/USD đã hình thành một dải biên độ giao dịch xung quanh mức 1.0980 và, sau khi phá vỡ xuống, tiếp tục phát triển cấu trúc giảm xuống 1.0914. Sau khi giá đạt đến mức này, không loại trừ khả năng điều chỉnh lên 1.0980 (với kiểm tra từ phía dưới). Tiếp theo, dự kiến sẽ có sự giảm xuống 1.0890, từ đó xu hướng có thể tiếp tục đến 1.0880.

EURUSD

GBP/USD, "Bảng Anh so với Đô la Mỹ"

GBP/USD đã phá vỡ xuống mức 1.2688 và tiếp tục phát triển cấu trúc giảm xuống 1.2634. Sau khi giá đạt đến mức này, không loại trừ khả năng tăng lên 1.2688 (kiểm tra từ phía dưới). Tiếp theo, có thể xảy ra sự giảm xuống 1.2582, từ đó xu hướng có thể tiếp tục đến 1.2500.

GBPUSD

USD/JPY, "Đô la Mỹ so với Yên Nhật"

USD/JPY đã hoàn thành một làn sóng tăng lên 145.15. Hôm nay, thị trường đang hình thành một dải biên độ giao dịch dưới mức này. Nếu phá vỡ xuống, giá có thể điều chỉnh xuống 144.40. Và nếu phá vỡ cũng mức này xuống, sự điều chỉnh có thể tiếp tục đến 143.44. Nếu thoát khỏi dải biên độ lên phía trên, giá có thể mở ra tiềm năng tăng lên 145.45. Tiếp theo, có thể xảy ra sự giảm xuống 144.40.

USDJPY

USD/CHF, "Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ"

USD/CHF tiếp tục phát triển một làn sóng tăng lên 0.8810. Đây là mục tiêu đầu tiên. Sau khi giá đạt đến mức này, sau khi giá đạt đến mức này, không loại trừ khả năng điều chỉnh xuống 0.8750. Ngay khi điều chỉnh kết thúc, dự kiến sẽ có một làn sóng tăng mới lên 0.8870. Đây là mục tiêu cục bộ.

USDCHF

AUD/USD, "Đô la Úc so với Đô la Mỹ"

AUD/USD đã hoàn thành cấu trúc giảm mới xuống 0.6464. Khi đạt đến mức này, thị trường bắt đầu phát triển dải biên độ giao dịch. Nếu thoát khỏi dải biên độ lên phía trên, không loại trừ khả năng điều chỉnh lên 0.6520, tiếp theo có thể xảy ra sự giảm xuống 0.6433. Nếu thoát khỏi dải biên độ xuống phía dưới, tiềm năng giảm xuống 0.6433 có thể mở ra, tiếp theo là điều chỉnh lên 0.6520.

AUDUSD

Brent

Brent đã đạt đến mục tiêu cục bộ của một làn sóng tăng lên 87.71. Một dải biên độ giao dịch có thể phát triển dưới mức này hôm nay. Nếu thoát khỏi dải biên độ xuống phía dưới, không loại trừ khả năng điều chỉnh xuống 82.75. Sau khi kết thúc, có thể hình thành cấu trúc tăng mới lên 90.75, từ đó xu hướng có thể tiếp tục đến 93.57.

Brent

XAU/USD, "Vàng so với Đô la Mỹ"

Vàng đã hoàn thành cấu trúc giảm xuống 1910.06. Hôm nay, thị trường đang hình thành một dải biên độ giao dịch hẹp phía trên mức này. Dự kiến sẽ thoát khỏi dải biên độ xuống phía dưới và kéo dài làn sóng giảm xuống 1904.66. Sau khi giá đạt đến mức này, không loại trừ khả năng điều chỉnh lên 1912.12, tiếp theo là giảm xuống 1895.55.

XAUUSD

S&P 500

Chỉ số chứng khoán đã hoàn thành làn sóng điều chỉnh lên 4450.7. Tiếp theo, thị trường bắt đầu phát triển một cấu trúc tăng mới lên 4483.5. Sau khi giá đạt đến mức này, dự kiến sẽ có một làn sóng giảm mới xuống 4440.0.

S&P 500

- Pipscollector - 

Chia sẻ
  • Copied
banner Market Analysis
logo image

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin và tín hiệu được cung cấp trên Pipscollector, một trang web về tín hiệu bán chứng khoán và ngoại hối, chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Giao dịch cổ phiếu và ngoại hối liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể và điều quan trọng là phải hiểu rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Pipscollector không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và tín hiệu được cung cấp.